Kosár

Kosár

A finanszírozás terén is igyekszünk segíteni Önnek

A legkedvezőbb pénzügyi lehetőségek közül választhat beruházása megvalósításához. Köztudottan a pályázati források felhasználása erre a legalkalmasabb!

Partnerünk egy országos lefedettséggel működő pályázati tanácsadó cég, melynek segítségével az Ön beruházási igényét is sikerre visszük!

Akár 50-100% vissza nem térítendő forráshoz jutatjuk!

Azt gondoljuk, hogy annál meggyőzőbb érvet nem tudunk partnerünk munkája mellett felsorakoztatni, mint a 100% pénz-visszafizetési garanciát az általa készített pályázatok sikertelensége esetén!

Amennyiben az előminősítés során Ön, mint egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozása megfelelő minősítést ér el, a pályázatának elkészítése a fenti garanciavállalással készülhet el!

A részletek egyeztetése érdekében hívjon bennünket a 74/510-053 telefonon vagy forduljon közvetlenül az értékesítési tanácsadójához!

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - 2019

A pályázatok benyújtása az alábbi határidők szerint lehetséges:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2019. június 20. 16 óra
 • papír alapon történő benyújtás: 2019. június 21.

Támogatás célja

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázók köre

A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve a gyermekétkeztetés feladatát társulásban ellátó önkormányzatok esetén — a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot is.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében az a)-c) szerinti pályázati alcélok esetében egy feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A Pályázó d) alcélra benyújtott igénye az a)-c) alcél szerinti konyhától különböző helyrajzi számon lévő ingatlanon is megvalósulhat. A pályázatban megjelölt feladatellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti jogcímen nem részesül támogatásban;
 •  nem rendelkezik a pályázatban szereplő bernházásra vonatkozó - legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett - érvényes építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
 • nem rendelkezik az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
 • az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt nem építésztervező adta ki; 
 • nem vállalja közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését; 
 • a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti ,,A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" jogcímen támogatásban részesült;
 • a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.7. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" jogcímen támogatásban részesült;
 • a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 3. melléklet II.6. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" jogcímen támogatásban részesült; 
 • a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" jogcímen támogatásban részesült;
 • azon intézmény/feladatellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást - azonos műszaki tartalommal - hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be, vagy a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra más hazai, illetve uniós forrásból támogatást kapott;

Támogatható tevékenységek köre

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

 • a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
 • b) új konyha létesítésével, 
 • c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, 
 • d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.

A Pályázó a d) pont szerinti alcélra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az a)-c) pontok valamelyikére is pályázik. Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére nyújtható be, egyéb - így önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagy vállalkozó által üzemeltetett - a konyha/étkező fejlesztése nem támogatható. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósítását követően kizárólag saját, költségvetési szerv keretei között működtetett konyhával biztosítja a feladat ellátását.

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. A pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:

 • az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése (ideértve a beépített konyhai nagygépeket is),
 • az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése,
 • e) az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.),
 • étkezö, étterem bútorzatainak beszerzése,
 •  a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Támogatás maximális mértéke kialakítandó férőhelyenként a települési önkormányzat adóerő képessége alapján

 • 0-18000 Ft/fő: a fejlesztési költség 95%-a
 • 18001-25000 Ft/ fő: a fejlesztési költség 85%-a
 • 25001-40000 Ft/fő: a fejlesztési költség 75%-a
 • 40000 Ft/fő felett: a fejlesztési költség 50%-a

Támogatás összege

max. 40 millió Ft, az alábbiak figyelembevételével, az egy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg 800 000 forintot.

Ha a pályázati kiírás felkeltette az érdeklődését és a feltételrendszerben megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek, kérjük töltse kapcsolatfelvételi űrlapunkat az alábbi linek, hogy pályázatíró szaktanácsadónk felvehesse Önnel a kapcsolatot!

Kapcsolatfelvételi űrlap

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ az oldal megfelelő működéséhez, célzott hirdetések megjelenítéséhez, anonim látogatói statisztika gyűjtéséhez.
A weboldal használatával Ön hozzájárul a sütik használatához. További információ: Süti (cookie) tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

ELFOGADOM